business management

Бокони не е за всеки!

Бокони (на италиански Università commerciale Luigi Bocconi) е синоним на най-престижното бизнес образование в Европа, както и еквивалент на…


Матури

Профил след 10ти клас - Фатален при бъдещото кандидатстване?!

Тази статия има за цел да разясни защо не трябва да се чака 12и клас, за да започнат кандидат-студентите да се консултират относно изискванията при…