business management

Бокони не е за всеки!

Бокони (на италиански Università commerciale Luigi Bocconi) е синоним на най-престижното бизнес образование в Европа, както и еквивалент на…