Тест за Кариерно ориентиране, по-скоро - НЕ!

Кариерно ориентиране?! Такива запитвания получаваме почти всеки ден. Това някой друг да ви каже кои са силните и слабите ви страни и какво трябва да…