В последните години има ‘’пренасищане’’ със специалисти по Бизнес, Икономика, Хуманитарни науки, а недостатъчно хора, които могат да построят мост, да проектират индустриално оборудване или да разработят енергийни технологии.
За да подобрим медицината, да намалим въздействието върху околната среда, да намерим по-ефективни начини за производство и да разработим висококачествени съоръжения и прототипи за иновативни роботизирани машини, които да подпомагат ежедневието и работата на хората – са ни нужни специалисти в т.нар STEM сектор.

Роботиката и Изкуствения интелект са  специалности, които често водят до така наречените “професиите на бъдещето”. Навлизането на високите технологии в ежедневието ни променя света, който познаваме. Това включва и пазара на труда – всеки ден се появяват все нови и нови професии, свързани с наука, математика, инженерство и технологии.
Автоматизацията, информационните технологии, глобализацията, миграцията, икономическите сътресения, много различните нови поколения, дори климатичните промени – всички тези фактори променят начина, по който работим. Класически професии са се запътили безвъзвратно към историята, а никой не е сигурен точно какво идва след тях. Реално, всичко което може да се автоматизира…………………се автоматизира.
Само преди 30 години информационните технологии бяха екзотична специалност за странни птици, а днес програмирането е една от най-често избираните специалности. Смята се, че около 65% от децата в детските градини ще имат професии, които все още дори не съществуват.
Ето и ТОП 20 университети в света за Инжинерство и технологии според QS World University Ranking 2020:
Това са най-добрите 20 университета, базирани на реализация и стартови заплати след придобиване на диплома от тях, както и репутация и академични постижения.
Специалностите в областта на Изкуствения интелект и на Роботиката имат за цел да запознават студентите с проблемите и различните съвременни възгледи, свързани с тези области. Обучението включва курсове по стохастични методи, логически системи, управление на знания, софтуерни агенти, невронни мрежи, машинно обучение, интелигентно вземане на решения, роботика, сензорни системи, механика на мобилни роботи и системи.
При обучението основен акцент е ориентацията към реализиране на конкретни задачи и решения, поради което са включени и курсови проекти по обработка на естествени езици, вградени и автономни системи, 3D принтиране и когнитивна роботика.
Според световните анализатори и класаци в периода от 2011г. до 2019г. Има 44% ръст на заплатите в този сектор, което прави  професиите обвързани с наука, математика, инженерство и технологии (STEM) едни от най-скъпо платените в света.
Ако се нуждате от БЕЗПЛАТНА ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ по повод кандидатстване или финансиране на образованието ви  – моля, кликнете на линка по-долу, за да си запишете час с наш Експерт: