Медицина

Специалността Медицина обучава студентите как да
диагностицират и лекуват заболявания. Бъдещите
лекари получават познания относно устройството и
функцията на органите и системите на човешкия
организъм, както и причините за възникване на
заболяванията и тяхното лечение. Програмата
Медицина е с продължителност около 6 години, като
всяка специализация отнема допълнителни 2 години.

Предмети, които се изучават:

 • Молекули и клетки;
 • Животоподдържащи системи;
 • Жизнен цикъл и регулаторни системи;
 • Основи на клиничната практика;
 • Клинични проучвания и иновации;
 • Медицински и хирургични отговорности;
 • Клинични методи;
 • Пациент и заболяване;
 • Биомедицина;
 • Сърдечно-съдова система;
 • Ендокринология;
 • Гастроентерология и хепатология;
 • Световно здраве;
 • Хематология;
 • Хуманитарни науки, философия и право;
 • Имунитет и инфекции;
 • Неврология и психично здраве;
 • Фармакология;
 • Науки за възпроизводство и развитие;
 • Респираторни науки;
 • Хирургия и анестезиология;
 • Дерматология;
 • Инфекциозни заболявания;
 • Акушерство и гинекология;
 • Онкология;
 • Ортопедия/Мускулно-скелетна медицина;
 • Психиатрия;
 • Педиатрия;
 • Радиология;
 • Ревматология;
 • Спешна помощ;
 • Офтамология;
 • Нефрология;
 • УНГ.

Можете да се реализирате като:

 • Лекар;
 • Парамедик;
 • Медицинска сестра.

Medicine – Rankings 2018

GR = General Ranking
GER = General Employability Ranking

[table id=36 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=37 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=38 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]