Маркетинг

Програмата Маркетинг обръща особено внимание на пазарните проучвания, потребителското поведение и маркетинговото планиране, като същевременно разисква всички елементи на маркетинговия микс. Освен това, студентите по маркетинг преминават през редица базови бизнес курсове с цел да разберат основните бизнес процеси.

Предмети, които се изучават:

 • Продуктова политика;
 • Ценова политика;
 • Комуникационна политика;
 • Дистрибуционна политика;
 • Маркетинг на интелектуални продукти;
 • Управление на продажбите;
 • Моделиране в маркетинга;
 • Конкурентни стратегии;
 • Маркетинг в интернет;
 • Директен маркетинг;
 • Управление на финансите;
 • Счетоводство;
 • Статистика;
 • Бизнес право;
 • Бизнес стратегии;
 • Икономика;
 • Операционнен мениджмънт;
 • Поведение на потрбителите;
 • B2B маркетинг;
 • Маркетинг на услуги;
 • Маркетингово проучване;
 • Предприемачество;
 • Бранд мениджмънт.

Можете да се реализирате като:

 • Маркетинг мениджър;
 • Рекламен директор;
 • Медиа специалист;
 • PR;
 • Бранд мениджър;
 • Мениджър продажби;
 • Мениджър връзки с клиенти;
 • Ивент мениджър;
 • Продуктов мениджър;
 • Web content мениджър.

Media & Communications – Rankings 2018

GR = General Ranking
GER = General Employability Ranking

[table id=39 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=40 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=41 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

Business Studies – Rankings 2018

GR = General Ranking
GER = General Employability Ranking

[table id=27 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=28 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=29 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]