Хореография

Хореографията, по-известна на Запад като Dance studies, може да бъде преподавана и заедно с актьорското майсторство като една обща програма, наречена Сценични изкуства. Личен избор на студента е дали иска да получи общи познания по всички сценични изкуства и да има шанс за реализация в повече индустрии, или да специализира тясно в хореографията и да стане професионален хореограф. Програмата Хореография обучава студентите на различните видове танци и основно на хореогравските процеси и техники. По време на следването студентите развиват своите креативни умения.

Предмети, които се изучават:

 • Танцова практика
 • Танц джаз
 • Импровизация
 • Репертоар
 • Хореография
 • Танцови техники
 • Професионална практики
 • Танцова педагогика
 • Движение и анализ на танца
 • История на танците
 • Етнография
 • Театрални танцови предствления
 • Танцови събития

Можете да се реализирате като:

 • Танцьор;
 • Хореограф;
 • Режисьор;
 • Музикален терапевт;
 • Пилатес инструктор;
 • Сценичен мениджър.

Performing Arts – Rankings 2018

GR = General Ranking
GER = General Employability Ranking

[table id=42 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=43 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]