Журналистика

Програмата журналистика акцентира основно върху уменията за писане и изразяване, докато запознава студентите с основите на комуникациите, етиката и новата медия. Освен базови познания, повечето университети позволяват на студентите да специализират в конкретна сфера според техния интерес. Някои от възможните сфери за специализация са спортна журналистика, онлайн медия и web content, PR и други.

Предмети, които се изучават
:

 • Въведение в мултимедийната журналистика
;
 • Медийна критика
;
 • Писане и редактиране на реклами
;
 • Медийно право
;
 • Печатна медия
;
 • Онлайн медия
;
 • Свобода на словото
;
 • Маркетинг комуникации
;
 • PR
;
 • Фотография в журналистиката
.

Можете да се реализирате като:

 • Журналист;
 • Спортен журналист;
 • Редактор в медия;
 • PR;
 • Писател;
 • Блогър;
 • Web content маниджър.

Media & Communications – Rankings 2018

GR = General Ranking
GER = General Employability Ranking

[table id=39 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=40 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=41 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]