Стипендиите и субсидиите във всеки университет в чужбина са строго индивидуални. Има държави като Ирландия или Шотландия, които финансират мнозинството от европейските кандидат-студенти, които биват приети в техните висши учебни заведения. Тази информация не е поверителна, но същевременно не е популяризирана сред кандидат-студентите от България, тъй като от години насам основен акцент тук е безплатното образование в Германия и Австрия. Образованието в последните вече не е безплатно, освен при конкретни обстоятелства, като в най-добрия случай ще платите само минимална такса за семестър в размер от 200 и 500 евро.

Държави, за които съдействаме при кандидатстване за стипендия или субсидиране:

Студентите от Европейския съюз, в това число и българските, са привилигировани да получават почти безплатно обучение в Австрия. Това означава, че ако бъдете приети в държавен университет в Австрия, Вие сте освободени от семестриални такси и от Вас се изисква да заплатите единствено символичната такса от 19,20 евро на семестър за административни услуги.

Белгия също предлага субсидиране на семестриалните такси на студенти от Европейския съюз. Подобно на Австрия и Германия, от студентите се изисква да покрият само минималните годишни административни такси, които варират според учебното заведение.

Германия е една от най-желаните дестинации от българските кандидат-студенти. За това са спомогнали както така нареченото напълно безплатно образование от миналото, така и сегашните минимални административни такси, които се налага да заплатят студентите. Административните такси са в размер между 200 и 500 евро на семестър, докато самата семестриална такса се покрива от Германското правителство.

Гърция е една от малкото държави в Европейския съюз, която не само покрива всички учебни такси, но и поема разходите за учебници и материали на своите студенти от ЕС.

Обучението за европейски студенти в Дания е напълно безплатно. Освен това Дания е една от малкото страни в Европа, която мотивира студентите си да работят (около 10-12 ч. на седмица) чрез изплащането на стипендии в размер от 5800 датски крони месечно на работещи студенти. В допълнение на това след дипломирането си, студентите могат да кандидатстват за допълнително финансиране от 12 000 датски крони месечно в продължение на 2 години.

Институцията HEA към Министерството на образованието на Ирландия дава възможност на всички кандидат-студенти от Европа да получат безвъзмездна помощ за покриване на учебните такси за университетите в Ирландия. С други думи – правителството покрива почти всички такси, с изключение на еднократна такса от 3000 евро.

Кипър и Малта са едни от най-щедрите европейски държави, когато става дума за безплатно образование. Те не само покриват всички семестриални и административни такси на своите европейски студенти, но и осигуряват различни на брой и по стойност месечни стипендии. Например всички студенти в държавните университети в Малта получават минимум 83 евро месечно и еднократна помощ в размер на 466 евро при стартирането на всяка академична година. Стипендиите могат да бъдат и в по-висок
размер в зависимост от специалността и резултатите.

Държавните университети в Норвегия дават субсидии на всички международни студенти за покриването на семестриалните им такси, без значение дали те са от Европа, или от друга част на света. Подобно на други държави в Европа, от студентите се очаква да покрият единствено минималните административни такси между 300-600 норвежки крони на семестър. За разлика от повечето европейски държави, Норвегия осигурява безплатното образование на своите студенти от всяко едно ниво – бакалаври, магистри и докторати.

Русия отпуска 300 стипендии годишно на български студенти, които искат да получат образование в огромната държава. Тези стипендии покриват всички учебни такси и на практика обучението е абсолютно безплатно.

Образованието в 14-те държавни университета във Финландия е безплатно, но както в повечето скандинавски страни, от студентите се очаква да покрият малките административни такси, които варират за различните учебни заведения.

53 от университетите в Швеция освобождават европейските студенти от всички учебни такси, в това число и административните. Обърнете внимание, че повечето програми изискват свободно владеене на шведски, а програмите на английски език не са така разпространени, както например в Холандия.

Шотландия, която е част от Великобритания, привлича все повече и повече европейски студенти, чрез субсидирането от страна на правителството на мнозинството бакалаври в техните престижни университети. За целта е необходимо кандидатите да представят доказателство за Европейско гражданство и писмо-оферта, че са приети в един от държавните университети в страната… да, само това и нищо повече. 
И не бъркайте отпускането на кредит от Великобритания с безвъзмездното покриване на Вашите учебни такси за техните университети от Правителството на Шотландия.

Образованието в Чехия е абсолютно безплатно, стига да владеете чешки език.

Правителството на Япония, не само освобождава всички чуждестранни студенти от учебни такси, но и изплаща самолетните билете на студентите от/до Япония, както и ежемесечна стипендия от 117 хил японски йени (за бакалаври). Да, това звучи като рай за кандидат-студентите. Рай, за който повечето кандидат-студенти и техните родители не са й чували. Рай, който е една от най-силните икономики в световен мащаб и ви дава неограничени възможности за развитие.