Спортен мениджмънт

Специалността Спортен мениджмънт обучава студентите как да планират, управляват и поддържат ефективни спортни и отдих дейности в частна, обществена и търговска среда. Основните акценти на програмата са предприемачество, маркетинг и мениджмънт на различните аспекти от динамичната спортна индустрия. Чрез тези курсове студентите придобиват необходимите умения, за да развият кариерата си в професионалнния и аматьорския спорт, ивент мениджмънт, отдих и туризъм.

Предмети, които се изучават:

 • Съвременен спортен мениджмънт
;
 • Спортно право
;
 • Спортен маркетинг
;
 • Спортни продажби и промоции
;
 • Спортни финанси
;
 • Ивент мениджмънт
;
 • Спортна етика
;
 • Принципи на счетоводството
;
 • Публично говорене
;
 • Бизнес комуникации
;
 • Анализ на спортната индустрия
;
 • Стратегическо планиране
;
 • Бранд мениджмънт
;
 • Спонсорство
;
 • Бъдещето на спорта
;
 • Спортни съоражения
;
 • Риск мениджмънт
;
 • Търг;
 • Бюджетиране
;
 • Инвестиции
;
 • Аутсорсинг
 • Умения за водене на преговори
.

Можете да се реализирате като:

 • Спортен агент;
 • Спортен анализатор;
 • Собственик на спортен клуб;
 • Мениджър на спортни съоражения;
 • Спортен журналист;
 • Спортен съдия;
 • Ивент мениджър;
 • Различни позиции в туризма.

Sport – Rankings 2018

GR = General Ranking
GER = General Employability Ranking

[table id=62 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=63 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]