Социология

Социология е наука, която изучава социалните връзки и системи, както и личността в рамките на общността и обществото. Социологията засяга различни теми – от престъпност до религия, от семейни отношения до административни практики, а също и дискриминация, раси, социални класи, културни различия, които допринасят за радикалните промени в обществото. Социологията има за цел да изследва действията на индивида и мотивите за тях, продиктувани от социалните и културните системи. Социологията изследва важни въпроси в личния живот, обществения живот и в света. В личния живот социологията изучава причините за романтика и любов, пол и расова идентичност, семейни проблеми, възраст и поведение, религия и вяра. В обществен план социологията анализира проблеми като престъпност, бедност и богатство, предразсъдъци и дискриминация, образование, бизнес и политика. На глобално ниво социология разглежда проблеми като миграция и нарастване броя на населението, война и мир, икономическо развитие.

Предмети, които се изучават:

 • Глобални социални проблеми и социално правосъдие
 • Култура, общество и личност
 • Социология на престъпността
 • Семейство и социални класи
 • Социални системи – теория и практики
 • Поведение и морал
 • Социология на културата
 • Световен мир и разрешаване на политически конфликти
 • Политика и общество
 • Модерни социологически теории
 • Социология на икономиката
 • Теория на културата и културни форми
 • Пол и общество
 • Политика за изграждането на градовете
 • Международна миграция и интеграция
 • Социология на пазарите
 • Технология и култура
 • Научно-социален анализ на социалното неравенство
 • Човешки права и постколониална теория
 • Класа, политика и култура
 • Раса и етнос
 • Социални промени

Можете да се реализирате като:

 • Служител в международни правителствени и неправителствени организации;
 • Социален работник;
 • Социален изследовател в сферата на младежта;
 • Психолог;
 • HR;
 • PR;
 • Учител;
 • Статистически анализатор;
 • Детектив;

Sociology – Rankings 2018

GR = General Ranking
GER = General Employability Ranking

[table id=64 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=65 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=66 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]