Швейцария е малка вътрешноконтинентална конфедерация в Централна Европа. Но за малка територия с население от близо 8 млн, Швейцария се отличава с етническо, езиково и културно разнообразие. Поне 2 милиона от жителите са емигранти. Има 3 утвърдени езика – италиански, немски и френски.
За столица може да се приеме Берн, други значими градове са Цюрих, Женева, Лозана, Базел и Люцерн.

ИКОНОМИКА

Швейцария има пазарна икономика – една от най-развитите и стабилни в света, определяна също като най-конкурентноспособната в света според Световния икономически форум. Швейцарският франк се смята за една от най-силните световни валути и има най-нисък процент на инфлация. Държавата има номиналният БВП на глава от населението, по-висок от този на големите европейски икономики и Япония. Икономическата свобода в страната е достигнала второ място в Европа.

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Швейцарското висше образование следва Европейската структура на образование от
Bachelor’s(3 год), Master’s and PhD degree courses. В страната има 12 държавни университета, включващи двата федерални институти – единия в Цюрих, където се преподава на немски, а другия – в Лозана, където обучението се провежда на френски. 7 от висшите училища са технически университети.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Бакалавърски програми: 3 год.
Магистърски програми: 1-2 год.
Акцентът в швейцарското образование пада както върху практическото обучение, така и върху задължителното осигуряване на стаж на завършващите. Университетите в страната предлагат около 300 различни специалности. Освен това всички от тях се отличават с малки до средни групи и индивидуално внимание за разлика от повечето европейски университети, където обучението се осъществява в многочислени групи. Най-големият университет в Швейцария е University of Zurich с около 24 000 студенти, а най-малкият е University of Lucerne с 1 700. Международните студенти са привлечени да кандидатстват в Швейцария не само заради възможността да учат на различни езици, но и факта, че образователната система е строго практически насочена. Като например учещите хотелиерство и ресторантьорство живеят в истински хотел, където спят и се хранят, за да се научат на всички практики от тази област и да изградят усещане за комфорт, професионализъм както и мениджърски умения. Едни от най-известните висши училища по хотелиерство и ресторантьорство е Swiss Education Group Schools. Институтът ETH в Цюрих е постигнал световно признание, заради богатия си опит и постижения в научните изследвания, както и заради използването на най-нови технологии в обучението на своите студенти.

МЕЖДУНАРОДНИ СТУДЕНТИ – СТАТИСТИКИ

Близо 17% от общия брой студенти в Швейцария са чужденци, повечето от които избират страната за техните магистратури(27%) или докторантури(52%).

СПЕЦИАЛНОСТИ

Едни от най-желаните специалности в Швейцария са:

 • инженерни науки
 • бизнес науки и икономика
 • Хотелиерство и ресторантьорство
 • ИТ
 • Медицина
 • Биология и химия
 • Право

Най-предпочитаните специалности в престижния ETH институт са архитектура и инженерни науки.

КЛАСАЦИИ

Швейцария е известна не само с шоколадите, часовниците и банковия сектор, но и с отличната си образователна система. Тя включва едни от най-известните университети в света по MBA според Financial Times Ranking като например:

 • International Institute for Management Development
 • HEC Lausanne
 • St. Gallen
 • Kalaidos FH
 • University of Zurich

9 от швейцарските университети присъстват и в класацията на QS World University Ranking 2022, като на най-предна позиция, разбира се, е ETH (8-мо място в света). Други престижни университети в тази класация са:

 • École Polytechnique Fédérale de Lausanne(14-то място)
 • University of Zurich (70-то място)
 • University of Geneva(105-то място)
 • University of Bern(119-то място)
 • University of Basel (138-мо място)
 • University of Lausanne (176-то място)