Швеция е скандинавска държава, намираща се в Северна Европа. Тя е петата по големина в Европа. Официалният език е шведски. Населението е над 10 млн. души. Населението е концентрирано около столицата Стокхолм и големите градове като Малмьо, Гьотеборг и Упсала.

ИКОНОМИКА

Пазарната икономика на Швеция е модерна и високоиндустриализирана, с добре развит енергиен сектор, основавайки се най-вече на водноелектрически централи, разчитайки на перфектна транспортна и комуникационна инфраструктура, и достатъчен брой добре обучени специалисти.
Промишлеността е концентрирана в производството на високи технологии – оборудване за електроцентрали, фабрики, машини, автомобили, космическо оборудване, летателни апарати, лекарства и телекомуникационно оборудване, също химикали и хартия. Автомобилите Volvo прочути като най-безопасните автомобили са емблемата на Швеция. Швеция се отличава и с транспортната си инфраструктура(има общо 250 летища).

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Образователната система за висше образование в Швеция се състои от университети и högskola(или с други думи по-малки висши училища, подобни на колежите). Подобно на колежите в други европейски държави, högskola нямат правото да присъждат докторска степен освен в определени от правителството случаи. Университетите от своя страна могат да присъждат бакалавърска, магистърска и докторска степен. Важно е да се отбележи, че някои по-стари технически университети също използват шведската дума högskola, но това са само изключения като Royal Institute of Technology, който на шведски се нарича ”Kungliga Tekniska Högskolan“ или Chalmers University of Technology – на шведски ”Chalmers Tekniska Högskola“.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Бакалавърски програми: 3 год.
Магистърски програми: 1-2 год.
За да учите в Швеция не е задължително да знаете шведски, тъй като над 600 специалности се преподават на английски. Бакалавърска степен се присъжда след 3 години, а магистратурата отнема 1 или две години в зависимост от програмата. Обучението в Швеция е оставено малко или много в ръцете на самите студенти. Въпреки че то включва и лекции, повечето време студентите прекарват върху работа по проекти, в лабораториите или групова и индивидуална работа. Повечето изпити се провеждат под формата на проекти или курсови работи, които се изпращат от вкъщи през студентския онлайн портал.

МЕЖДУНАРОДНИ СТУДЕНТИ – СТАТИСТИКИ

По данни от 2016 над 17 000 чуждестранни студенти са започнали обучението си в Швеция. Поне 50% от тях са студенти, които идват на едногодишни или двугодишни обменни програми. Повечето от международните студенти идват от европейски страни като Германия, Финландия и Франция. За това и общият дял на студентите заплатили семестриални такси е по-малък, тъй като европейските студенти са освободени от такива. Само 2 740 от общия брой студенти са заплатили семестриални такси. Повечето от тях са студенти от Азия(60%) и най-вече от Китай и Индия. Прави впечатление, че повече международни студенти жени са приети в Швеция(около 53%), отколкото мъже(47%).

СПЕЦИАЛНОСТИ

Най-предпочитаните специалности в Швеция са:
– Педагогика
– BSc in Nursing
– Инженерни специалности
– Право
– Медицина
– Бизнес науки и Икономика

КЛАСАЦИИ

Швеция има 8 университета, които попадат в световната класация на QS World University Ranking 2022, като най-предна позиция заема Lund University. Karolinska Institutet заема елитното 6-то място за най-добър университет за Медицина в света.
Други престижни шведски висши училища са:

  • Uppsala University
  • Karolinska Institutet
  • Stockholm University
  • KTH Royal Institute of Technology
  • Chalmers University of Technology
  • University of Gothenburg