Счетоводство и финанси

Счетоводството и финансите обикновено се преподават като една специалност на Запад. Тя покрива основните принципи на счетоводството и финансите в правителствения и частния сектор. Програмата обучава студентите да анализират начините, по които мениджърите и инвеститорите управляват дадена компания или организация, както и да използват различни счетоводни и финансови техники в различните ситуации.

Предмети, които се изучават:

 • Теория на счетоводствотото
;
 • Въведение в икономиката
;
 • Висша математика
;
 • Статистика
;
 • Основни принципи на банкирането и финансите
;
 • Принципи на счетоводството
;
 • Икономика за мениждъри
;
 • Микроикономика
;
 • Финансов мениджмънт
;
 • Финансови пазари
;
 • Одитинг
;
 • Корпоративни финанси
;
 • Иконометрия
;
 • Количеатвени методи
;
 • Финансов анализ и оценка
.

Можете да се реализирате като:

 • Счетоводител;
 • Финансов съветник/анализатор;
 • Одитор;
 • Брокер на стоковата борса;
 • Финансов мениджър/директор;
 • Икономист;
 • Данъчен служител;
 • Банков служител;
 • Кредитен експерт.

Accounting & Finance – Rankings 2018

GR = General Ranking
GER = General Employability Ranking

[table id=24 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=25 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=26 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]