Предприемачество и иновации

Специалността Предприемачество и иновации е подходяща за хора, които
искат да развиват собствен бизнес. Програмата предлага курсове, обучаващи
студентите как да създават стойност за потребителите и как да развиват
бизнеса си икономически, технологично и организационно. Обучението е
насочено основно към практиката, като се разглеждат и обсъждат реални
световни бизнес ситуации и проблеми и се търсят начини за разрешаването им.
Освен това доста от курсовете в тази програма са проекти от типа на
“Създаване на фирма”, “Създаване на нов продукт, който не е на пазара все
още” и други.

Предмети, които се изучават:

 • Международна икономика
 • Мениджмънт на човешките ресурси
 • Счетоводство
 • Международен маркетинг
 • Международен мениджмънт
 • Финанси
 • Иновации
 • Предприемаческо планиране и прогнозиране
 • Интелектуална собственост
 • Стратегии за създаване на нов бизнес
 • Комуникации
 • Дистрибуция
 • Международно бизнес право
 • Етика и корпоративна отноворност

Можете да се реализирате като:

 • Предприемач/бизнесмен;
 • Инвеститор;
 • Почти всички позиции в една компания – от отдел Продажби, Маркетинг и Реклама до Счетоводство, HR и Финанаси.

Business Studies – Rankings 2018

GR = General Ranking
GER = General Employability Ranking

[table id=27 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=28 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=29 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]