PR и реклама

Целта на програмата PR и реклама е да създава креативни
професионалисти, които разбират нуждите на този вечнорастящ и
динамичен сектор, определящ се от иновациите.
Тази програма помага на студентите да разберат социалния,
политически и икономически контекст на връзките с
обществеността. По време на лекциите студентите анализират и
интерпретират данни и нови трендове с цел развиване на
комуникационни стратегии.

Предмети, които се изучават:

 • Социално икономически структири
 • Основи на рекламата и връзките с обществеността
 • Културни трендове
 • Психология на консумацията
 • Теории и техники на рекламиране
 • Анализ на съобщенията
 • Инфографика
 • История и жанрове на аудиовизуалната медиа
 • Публично мнение
 • Анализ на форма, цвят и композиция
 • Стратегически маркетинг
 • Анализ на рекламните съобщения
 • Графичен дизайн
 • Статистика и маркетингово проучване
 • Социология на комуникациите
 • Анализ на изображения
 • Техники на PR-а
 • История и теория на рекламата и PR-а
 • Медиа планиране
 • Стратегическо планиране
 • Рекламни продукции
 • Журнализъм
 • Музика и реклама

Можете да се реализирате като:

 • PR;
 • Медиа специалист;
 • Журналист;
 • Режисьор;
 • Рекламен директор;
 • Редактор;
 • Маркетинг специалист;
 • Web content мениджър;
 • Social Media мениджър.

Media & Communications – Rankings 2018

GR = General Ranking
GER = General Employability Ranking

[table id=39 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=40 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=41 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]