Португалия се намира в най-южната част на Западна Европа, на Пиренейския полуостров. Жителите на Португалия достигат почти 10млн. Официалният език е португалски. Най-големият и населен град е столицата Лисабон – над половин милион жители.

ИКОНОМИКА

Португалия е с развита индустриално-аграрна икономика. Утвърдени отрасли са текстилна, шивашка, обувна, керамична и корабостроителна промишленост, както и автомобилостроене, електроника, машиностроене, химическа промишленост. Португалия членува в ЕС, ООН и НАТО.

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Висшето образование във Португалия се разделя на две системи – университети и политехнически институти. В страната има 14 държавни, един католически университет и 15 държавни политехнически институти. Частните висши учебни заведения в страната са както следва: 36 университета и 64 политехнически института.
Дисциплини като медицина, фармация, право, икономика и психология се изучават само в университетите. Те са и тези, които имат правото да присъждат докторска степен.
Ако пък искате да изучавате инженерни специалности, мениджмънт, педагогика и хуманитарни науки – тогава можете да изберете дали да ги учите в политехнически институт или в университет.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ. СТРУКТУРИ НА ПРОГРАМИТЕ

Бакалавърски програми: 3-4 год.
Магистърски програми: 1.5-2 год.
Все повече и повече програми се преподават на различен от португалски език в страната, като най много от тях са на английски. Има и повишен интерес от международни университети, които предлагат на португалските университети възможността за joint courses.
Бакалавърската степен в Португалия се присъжда след 3-4 години в зависимост дали учите в университет или институт,а магистърската степен отнема между 1,5-2 години.
Университетската система в Португалия е комбинирана като включва научно-изследователски проучвания и теория, докато политехническите институти базират своите методи на преподаване основно на практическото обучение свързано с конкретна професия.

МЕЖДУНАРОДНИ СТУДЕНТИ – СТАТИСТИКИ

В Португалия учат над 30 000 чуждестранни студенти. Най-много международни студенти учат в Universidade do Porto, където над 10% от всички студенти идват от чужбина. В Coimbra, където се намира и най-старият португалски университет, този процент достига дори 20% от общия брой студенти. Най-много чуждестранни студенти идват както от Европа, така и от бивши португало-говорящи колонии като Бразилия, Ангола и Мозамбик.

СПЕЦИАЛНОСТИ

Страната предлага над 200 програми преподавани на английски. Като едни от най-предпочитаните програми в Португалия са: ИТ науки, бизнес и мениджмънт, както и инженерни специалности.

КЛАСАЦИИ

Едни от най-престижните университети в Португалия са:

  • University of Porto
  • Católica Lisbon School of Business and Economics
  • Polytechnic of Leiria
  • Polytechnic Institute of Bragança
  • ISEG – Lisbon School of Economics and Management
  • University of Lisbon
  • Universidade NOVA de Lisboa
  • University of Coimbra
  • Universidade Catolica Portuguesa, Lisboa
  • Nova School of Business and Economics.