Политилогия/Международни отношения

Специалностите Политология и МО се преподават като две отделни програми в България, но много често се преподават като една в западните университети. Програмата политология анализира начините, по които обществото и индивидът дефинират и разбират политическите проблеми и правителствените решения. Това включва широк спектър от публични дела – от избори, бюрокрация и туризъм – до война и тероризъм.
Международни отношения е дисциплина, която изучава причините за промяната в отношенията между държавата и останалите страни. Тя изследва функционирането на международната система – движещите сили, факторите, интересите, обичаите, правилата, нормите, институциите, организациите, от които се формира теорията, историята и развитието.

Предмети, които се изучават:

 • Въведение в политологията
;
 • Теория и концепция на международните отношения
;
 • Въведение в политическата теория
;
 • Международна история на 19-ти и 20-ти век
;
 • Социология
;
 • Сила и политика в модерния свят
;
 • Международна политика
;
 • Анализ на чуждестранна политика
;
 • Международни организации
;
 • Международни икономически отношения
.

Можете да се реализирате като:

 • Политически и правителствени позиции;
 • Дипломат;
 • Специалист по обществени дела;
 • Политически PR;
 • Журналист.


Politics – Rankings 2018

GR = General Ranking
GER = General Employability Ranking

[table id=72 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=73 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=74 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]