Общи условия

  1. Cosmo Study Abroad e първата международна консултантска фирма за образование в чужбина в България.Настоящите общи условия регламентират условията и реда за ползване, както и условията за онлайн услуги през уеб сайта www.cosmostudyabroad.com, за краткост наричан „уеб сайта”, собственост на Космо Експертс ЕООД, наричан за краткост „Консултант” и всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за извършване на поръчки за консултантски услуги, наричано за краткост „Потребител”.

Посещавайки сайта Cosmostudyabroad.com, се съгласявате с правилата и условията за ползването му. В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте сайта за извършване на поръчки/покупки. Тези условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни, затова, молим преди всяка покупка да прочитате внимателно актуалната им редакция.

2.Съдържание на сайта

Съдържанието, поместено на  уеб страниците на сайта е със защитени авторски права, като се включват дори и тези права, които не са изрично упоменати тук, но са гарантирани от Закона за авторското право и сродните му права. Наименованието Cosmostudybabroad.com, лого, корпоративни символи и търговски марки, както и цялото съдържание на сайта, са собственост на Дружеството и/или на неговите партньори и доставчици. Нито една част от този сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма – копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Дружеството. Материалите на този сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид, както и връзки  (линкове) от която и да е част от сайта, съобразно действащото българско законодателство.

Позволено е използването на cosmostudyabroad.com и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели.

Потребителят има право да ползва свободно ресурсите на сайта за законни цели, като спазва ограниченията, предвидени в тези Общи условия. Потребителят няма право да използва сайта  по начин, който нарушава местен или международен закон и/или правата на други лица. Потребителят няма право да качва или разпространява материали, които съдържат вируси или рекламен софтуер или подобни компютърни кодове, предназначени да увредят права или интереси на трети лица. Ако Потребител сметне, че съобщение, изпратено до него, по какъвто и да е начин от Дружеството, накърнява авторско или друго право, той/тя може да се свърже с Дружеството чрез наличните на сайта данни за контакт, за да може Дружеството да вземе информирано решение.

3. Защита на личните данни

Cosmostudyabroad.com гарантира на своите потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Cosmostudyabroad.com  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при извършване на заявената от клиента услуга, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Cosmostudyabroad.com може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Съгласно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, Потребителя се съгласява личните му данни, като: име, телефон, имейл, IP адрес, учебно заведение и/или банкова сметка, да се обработват от Консултанта за целите на предоставяните услуги от уеб сайта, както и от счетоводните лица, администриращи предоставяните услуги.

Потребителят е информиран/информирана, че може да оттегли съгласието си по всяко време като изпрати имейл до office@cosmostudyabroad.com.

4. Услуга-

Тест калкулатор, които оценява шанса за прием в желаните от кандидат-студентите университети в чужбина. Валутата, в която ще се заплаща услугата е – Български лев, BGN. Kрайните цени са с включено ДДС.

Kлиентът може да се откаже от направената поръчка – в срок от 1ч. От нейното подаване.Възстановяването на суми е по банкова карта и  се извършва по същата картова сметка, от която е направена транзакцията.Сумите се възстановяват в 7 дневен срок. Не се съхраняват данни свързани с банковите детайли на клиента.

Заявената услуга и резултатите от теста ще се изпращат в рамките на 1 работен ден, на имейла, от който е направена поръчката.

Информацията, която се изисква от клиента е: Среден успех от диплома; Данни за сертификат за владеене на език и желаните от него специалности и университети.

Средната стойност на услугите в сайта: 15лв.

Телефон за връзка при възникнали проблеми: 0897974976 ; Е-майл за кореспонденция: office@cosmostudyabroad.com

Рекламациите ще се обслужват в срок от 7 работни дни.

5.Лични данни

  • Няма ограниченията в обслужването на определени категории Клиенти поради възраст или законови ограничения;
  • Мерките за сигурност, с които се обработват плащанията и правото да предоставя данни за банковите карти с цел обработване на плащанията;
  • Всички цени са в български лева или посочената в договора валута.

cosmostudyabroad.com защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му евентуално известни при изпълнение на поръчката по договорните условия, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, cosmostudyabroad.com може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

cosmostudyabroad.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. cosmostudyabroad.com е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

6.Промяна на правилата и условията за позлване на сайта

cosmostudyabroad.com си запазва правото да променя тези правила по всяко време без предварително известяване. Желателно е периодично потребителите да проверяват тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Това споразумение между 

cosmostudyabroad.com  и посетителите на сайта се прилага, докато една от страните не го прекрати. Потребителите могат да го прекратят като престанат да използват и посещават  уеб сайта 

cosmostudyabroad.com и като унищожат материалите, които са „свалили“, принтирали или по какъвто и да е начин запазили от него. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват, ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта ZaStudenta.bg и услугите, които той предлага.

7. Заключителни разпоредби

Всички възникнали въпроси по отношенията на общите условия и правила за работа са обект на допълнителни договорки и уточнения.

  • Телефон за връзка при възникнали проблеми: 0897974976 ;
  • Е-майл за кореспонденция: office@cosmostudyabroad.com