Нова Зеландия е разположена в югозападната  част на Тихия океан. Състои се от два по-големи острова и много други малки. С население от близо 5 млн. души, тя се нарежда на 120-то място в света по този показател. Нейна столица е Уелингтън, а най-голям град е Окланд. Има два официални езика – английски и маорски.

ИКОНОМИКА

Страната има една от най-развитите страни в света с много добре развита пазарна икономика, в която основен отрасъл е сектора на услугите (60% от БВП). Развити отрасли са още химическата промишленост, металургията, селското стопанство и международната търговия.

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

В Нова Зеландия има 8 държавни университета, които предлагат всички степени на образование, но всеки е специализиран в определени профили. Освен тях има също

18 ТПИ (технически и политехнически института), които дават сертификати, дипломи и са практически насочени. Общият брой на всичките частни акредитирани образователни институции надхвърля 600.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Бакалавърски програми – 3 – 4 години

Магистърски програми – 1 година

Образованието в Нова Зеландия е фокусирано основно върху отделния студент и неговото мнение. Много често се правят отворени дискусии, на които всеки е свободен да каже и докаже, това което мисли. Обучението също е практически насочено като университетите поддържат връзка с бизнеса и си сътрудничат за различни стажове и практики.

МЕЖДУНАРОДНИ СТУДЕНТИ

Международните студенти наброяват около 50 000 души годишно, като основният поток идва от Индия и Китай.

Всяко учебно заведение определя само таксите за обучение, като те са различни за различните степени на образование и специалности. За международните студенти таксите за бакалавър варират от $15 000- $27 000 годишно, а за магистри и докторанти от $26 000 – $37 000. Разбира се има множество стипендии, отпускани както от самото учебно заведение, така и от държавата. На бакалаврите се дава правото да работят до 20 часа седмично, а ако следвате за магистър или  докторант, може да работите и на пълен работен ден.

За да учите в Нова Зеландия са ви необходими студентска виза и здравна осигуровка.

СПЕЦИАЛНОСТИ

Страната предлага голямо разнообразие от специалности като най-предпочитаните са  информационни технологии, социология, бизнес науки, здравен мениджмънтн и икономика.

КЛАСАЦИИ

Един от университетите в нова Зеландия попада в топ 100 на QS World University Rankings 2020. Това е The University of Auckland  #83.

Ето и списък с най-добрите университети в Нова Зеландия:

  • The University of Auckland
  • University of Otago
  • Victoria University of Wellington
  • University of Canterbury