Медия и комуникации

Програмата Медия и комуникации, по-позната на Запад под различни форми като Media Studies; Media & Communication; Media, Communication and advertising, е програма, която е концентрирана върху основните теории на комуникациите, съчетани с модерните практически комуникационни умения. Студентите изучават ролята на медията и комуникациите както в бизнеса, така и в правителствените и неправителствените организации. Студентите, избрали тази специалност, се запознават с най-новите трендове и проблеми в областта на медията, както и инструментите и техниките за справяне с тях.


Предмети, които се изучават:

 • Принципи на маркетинга
;
 • Академично писане
;
 • Втори чужд език
;
 • История на 20ти век
;
 • Микроикономика
;
 • Масови комуникации
;
 • Статистика
;
 • Международни отношения
 • Финанси
 • Политически комуникации
;
 • Социология
;
 • Основни идеи в Медията
;
 • Медия продукция
;
 • Социални мрежи
;
 • Глобални Комуникации
;
 • Медиа жанрове
;
 • Дигитална култура
;
 • Променяща се аудитория
;
 • Мегаполиси: Пространство и култура
 
.

Можете да се реализирате като:

 • Медия специалист;
 • Програмен директор;
 • PR;
 • Режисьор;
 • Рекламен директор;
 • Журналист;
 • Редактор;
 • Ивент мениджър;
 • Експерт пазарни прогнози;
 • Socia media мениджър;
 • Web content мениджър.

Media & Communications – Rankings 2018

GR = General Ranking
GER = General Employability Ranking

[table id=39 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=40 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=41 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]