Криминология

Програмата криминология покрива теми в сектора на националната сигурност, контрола и превенцията на престъпността, както и социализацията на криминално застрашени и проявени лица. Студентите се научават да прилагат техники и методи за криминологични изследвания, да анализират социалните детерминанти на престъпността и да упражняват политики за контрол на престъпността.

Предмети, които се изучават:

 • Престъпност и общество
;
 • Самоличности, престъпност и правосъдие
;
 • Политика и престъпност
;
 • Психология
;
 • Социология
;
 • Престъпление и наказание
;
 • Разпита като част от криминалното разследване
;
 • Криминологични противоречия
;
 • Наказателна отговорност
;
 • Сравнителна криминология
;
 • Социология на убийците
.

Можете да се реализирате като:

 • Полицай;
 • Криминолог;
 • Детектив;
 • Отговорник пробации;
 • Социален работник.

Sociology – Rankings 2018

GR = General Ranking
GER = General Employability Ranking

[table id=64 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=65 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=66 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]