Киберсигурност

Програмата Киберсигурност покрива теми, свързани с мениджмънт на компютърната сигурност, инциденти и оценка на заплахите. Тя обучава студентите как да откриват нови методи за използането на информация и база данни. Студентите се научават как да боравят с технически стратегии и инструменти за подсигуряване сигурността на информацията на клиента. След завършването си те ще могат да прилагат принципите на критичното мислене, за да разрешават проблеми по креативен и систематичен начин.

Предмети, които се изучават:

 • Основи на ИТ системи за сигурност
;
 • Правни въпроси при киберсигурността 
;
 • Управление на риска в ИТ
;
 • Политика на сигурност
;
 • ИТ одитинг
;
 • Стратегии на безопастност при Windows/Linux
 Мрежова сигурност, защитни стени и VPN
;
 • Хакерски техники и инстументи
;
 • Защита срещу Онлайн хакери
;
 • Системна експертиза и изследване
;
 • Кибервойна
;
 • Сигурност при безжичните и мобилните устройства
;
 • Социална психология
;
 • Статистика
;
 • Етика за бизнес професионалисти
;
 • Микроикономика
.

Можете да се реализирате като:

 • Инженер по безопасността;
 • Администратор Системи за безопастност;
 • Инженер Мрежова безопастност;
 • Инженер Защита на компютърни мрежи;
 • Риск анализатор;
 • Мрежов анализатор;
 • Експерт Дигитална/Уеб сигурност.

 

IT & Computer Science – Rankings 2018

GR = General Ranking
GER = General Employability Ranking

[table id=50 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=51 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=52 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]