Израел е азиатска държава, разположена в югоизточната част на Средиземно море, но политически приемана като европейска.  Тя е на 96-то място в света по брой на население с нейните над 8,5 млн. души. Столица е най-големият й град – Йерусалим. Официален език е иврит.

Израел е единствената еврейска държава в света.

ИКОНОМИКА

Израел е с развита пазарна икономика и е на 34-то място в света по БВП на глава от населението. Силно развит отрасъл е селското стопанство. Израел е износител на плодове, зеленчуци, а също и на военна техника, хардуер и софтуер,  обработени диаманти. Много силно развит е религиозният туризъм -3 млн. туристи годишно посещават страната.

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Висшите учебни заведения в Израел са два типа – университети и колежи. Като в страната има 9 университета и 52 колежа. Само в университетите може да се учи магистърска и докторска степен, докато в колежите се изучава само бакалавърска степен.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Бакалавърски програми – 4 години

Магистърски програми – 2 години

Израелските висши учебни заведения предлагат огромен избор от програми като някои университети ви предлагат сами да избирате учебния си план, според това какви са вашите желания.

Магистърската програма обикновено включва изследване или курсов проект, или комбинация от двете.

МЕЖДУНАРОДНИ СТУДЕНТИ

Като международен център за мащабни изследвания в различни научни  сфери – от инженерни такива до теология и политически науки, Израел е привлекателна за чуждестранните студенти. Броят на им е над 10 000, учащи в различни програми изцяло на английски език.

Израел е може би една от най-интернационалните държави в световен мащаб.Там всеки е добре дошъл и е свободен да изповядва своята религия, било тя християнство или мюсюлманство.

Таксите за бакалаври  варират от  9000$ -15 000$ , а за магистър от 10 000$ – 30 000$. За щастие международните студенти имат няколко възможности за получаване на стипендия -държавна или от самия университет.

За да учите в Израел ви е необходима студентска виза, както и студентска здравна застраховка. За съжаление със студентската си виза нямате право да работите.

СПЕЦИАЛНОСТИ

В израелските университети се предлагат голям брой специалности на английски език. 61 висши учебни заведения предлагат над 300 програми на Английски. Тези програми от своя страна са разделени в 10 големи научни области. Може да запишете да учите в отличните им програми по наука и технологии, както и по специфични като изучаване на иврит, религия, изучаване на Близкия Изток.

КЛАСАЦИИ НА УНИВЕРСИТЕТИ

Списък на топ университетите в Израел:

  • Tel-Aviv University #189 by Times Higher Education Ranking (2020)
  • The Hebrew University of Jerusalem #162 by QS World Rankings(2020)
  • Technion –Israel Institute of Technology
  • Bar Ilan University
  • Ben-Gurion University of the Negev