Ивент мениджмънт

На Запад специалността Ивент мениджмънт обиконовено се учи като специализация към програмите Бизнес мениджмънт или Туризъм. Въпреки това има редица университети, които предлагат индивидуална бакалавърска или магистърска програма по специалността Ивент мениджмънт. В нея студентите изучават основните принципи на бизнес мениджмънта с генерална насоченост към изложения, събития, панаири, изложби, конференции и корпоративни ивенти.


Предмети, които се изучават:

 • Проектиране и мениджмънт на ивенти
;
 • Мениджмънт на човешките ресурсси
;
 • Туризъм, хотелиерство и ивенти
;
 • Маркетинг
;
 • Дистрибуция и продажби
;
 • Счетоводство
;
 • Втори чужд език
;
 • Мениджмънт на проекти
;
 • Спорт и отдих
;
 • Международни събития
;
 • Привлизане на аудитория
;
 • Стратегически финансов мениджмънт
;
 • Етика и право при туризма и ивентите
.

Можете да се реализирате като:

 • Организатор на форуми и събития от различен мащаб;
 • Медиен координатор;
 • Мениджър на конгресен център;
 • Ивент мениджър;
 • Мениджър в ресторант/хотел;
 • PR;
 • Маркетинг специалист;
 • Специалист Продажби;
 • Различни позиции в галерии, театри и концертни зали.

Tourism/Hospitality and Event Management – Rankings 2018

GR = General Ranking
GER = General Employability Ranking

[table id=13 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=14 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]