Ирландия, позната още като Ейре, се намира в Северозападна Европа. Тя е една от най-богатите, най-развитите и мирни страни в света, на пето място по БВП на глава от населението и Индекс на човешкото развитие, отреждайки й за едно от най-високите нива на живот в света. Официално приетите езици са ирландски и английски. Двата по-големи известни града са столицата Дъблин и Корк.

ИКОНОМИКА

Като една истинска демократична държава предоставя пълна свобода на словото, политическа и икономическа свобода и висококачествено образование. Икономиката на Ирландия е модерна и развита, насочена главно в сферата на услугите и високите технологии. Страната е с най-бързонарастващото население в Европа, с годишен темп на растеж от 2,5%. Ейре е член на ЕС, ОИСР и ООН. Република Ирландия, за разлика от миналото, привлича по 40-50хил. имигранти годишно.

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Системата за висше образование в Ирландия се състои от университети, независими колежи и технологични институти. Институтите не само предлагат технически и инженерни специалности, но и богата селекция от програми като хотелиерство, медицина, фармация и други.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ. СТРУКТУРИ НА ПРОГРАМИТЕ

Бакалавърски програми: 3-4 год.
Магистърски програми: 1-2 год.
Изискванията за кандидатстване за всеки университет са строго индивидуални, като министерството на образованието също е дало пълна свобода на методите на преподаване на всяко едно висше учебно заведение. Магистратурите са 2 годишни.

МЕЖДУНАРОДНИ СТУДЕНТИ – СТАТИСТИКИ

Ирландските университети стават все по-популярен избор на международните студенти, особено на тези от Европа, които могат да получат облекчение на семестриалните си такси. Oт близо 44000 студенти в Ирландия – 94% са европейци и ирландци. Най-популярните групи от останалите 6% чуждестранни студенти са американците и азиатците.

СПЕЦИАЛНОСТИ

Най-популярните специалности сред студентите в Ирландия са дизайн, право, бизнес науки и хуманитарни науки.

КЛАСАЦИИ

Едни от най-престижните висши учебни заведения в Ирландия са:

  • Trinity College Dublin(101-во място според QS World University Rankings® 2022)
  • University College Dublin(173-то място според QS World University Rankings® 2022)
  • Dublin Business School
  • The National University of Ireland (NUI) включващ University College Dublin (UCD), National University of Ireland, Galway, University College Cork, и National University of Ireland, Maynooth.
  • The University of Limerick (UL)
  • Dublin City University (DCU)