Интериорен дизайн

В програмата Интериорен дизайн студентите получават теоретични и практически познания за художествения процес в областта на интериора и екстериора. Те придобиват умения за графичното и пространствено проектиране на отделни елементи с цел реализиране на продукт. Предмет на проектиране са жилищната, обществената, промишлената и екстериорната среда.

Предмети, които се изучават:

 • Въведение в дизайна
;
 • Принципи на дизайна
;
 • Скициране и моделиране
;
 • Интериорна графика
;
 • Мебелен дизайн
;
 • Текстил и материя
;
 • История на архитектурата и дизайна
;
 • Изкуство и архитектура
;
 • Човешки фактор
;
 • Графичен дизайн за архитекти и интериорни дизайнери
;
 • Теория на цветовете
;
 • Интериорно проектиране
;
 • Принципи на урбанистичния дизайн
;
 • Интегриране на екологични системи
;
 • Приложение на осветителните системи
;
 • Компютърни умения
;
 • Пространствен дизайн
;
 • Дизайн на търговски площи
;
 • Дизайн на ресторанти и барове
;
 • Мениджмънт и предприемачество
;
 • Планиране и бюджетиране
.

Можете да се реализирате като:

 • Архитект;
 • Интериорен дизайнер;
 • Дизайнер на ивенти и изложби;
 • Мениджър проекти;
 • Мениджър подръжка;
 • Архитектурен технолог;
 • Дизайнер на интериорен текстил;
 • Дизайнер/Проектант на мебели;
 • Графичен дизайнер;
 • Стилист.

Art & Design – Rankings 2018

GR = General Ranking
GER = General Employability Ranking

[table id=61 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=76 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=77 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]