Икономика

Икономическите специалности позволяват на студентите да развият статитистически умения и да използват количествени методи с цел анализиране развитието на икономиката и проблемите като световната икономическа криза от 2008 и правилните начини за справяне с нея. Засягат се и микроикономически теми, свързани с определяне равнището на цените на стоките и услугите или начина, по който индивидът спестява и прави своя избор на продукт.

Предмети, които се изучават:

 • Висша математика
;
 • Статистика
;
 • Въведение в икономиката
;
 • Микроикономика
;
 • Макроикономика
;
 • Количествени методи
;
 • Иконометрия
;
 • Икономика на труда
;
 • Глобална икономика
;
 • Монетарна и фискална политика
;
 • Здравна икономика
;
 • Международни финанси
;
 • Икономически растеж
.

Можете да се реализирате като:

 • Икономист;
 • Дипломат;
 • Финансов анализатор;
 • Инвестиционен специалист;
 • Анализатор база данни;
 • Риск мениджър;
 • Счетоводител;
 • Статистик;
 • Брокер на стоковата борса.

Economics – Rankings 2018

GR = General Ranking
GER = General Employability Ranking

[table id=69 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=70 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=71 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]