Хотелиерство и ресторантьорство

Програмата Туризъм, по-позната още като Хотелиерство и ресторантьорство, обучава студентите на това да управляват фирми и организации в тези сфери. Тя набляга върху икономическата, корпоративната и социална отговорност, които бъдещите експерти трябва да придобият. Студентите ще подобрят както креативните, така и иновативните си умения, които са жизненоважни за управленските позиции в областта на турзима. Обучението почти винаги включва практически стаж.

Предмети, които се изучават:

 • Принципи на туристическия и хотелиерския бизнес
 • Управление на проекти в сферата на услугите
 • Икономика
 • Ресторантьорство и кетъринг
 • Туризъм и изкуство
 • Хотелски менъджмънт
 • Хотелиерски софтуер
 • Маркетинг в туризма
 • Право
 • Управление на риска
 • Туристически дестинации
 • Ивент мениджмънт
 • Финанси

Можете да се реализирате като:

 • Хотелски мениджър;
 • Мениджър на турситическа агенция;
 • Мениджър на круизен кораб;
 • Мениджър на ресторант/бар;
 • Спортен мениджър;
 • Ивент мениджър;
 • Тур оператор.

Tourism/Hospitality and Event Management – Rankings 2018

GR = General Ranking
GER = General Employability Ranking

[table id=13 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=14 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]