Финландия се намира в Североизточна Европа. Страната е с население от почти 5,5 млн. души, разпределено доста неравномерно. Най-населеният град е столицата Хелзинки – малко под 600хил. души. Тя е двуезична държава, официални езици са фински и шведски.

ИКОНОМИКА

Пазарната икономика е от промишлено-аграрен тип. БВП в страната е по-висок от средния за ЕС. Най-развитите отрасли са сектора на услугите, промишлеността и селското стопанство. Финландия е и водещ производител на електроника, машини, дървен материал, химикали и автомобили. Голяма част от необходимата електроенергия се произвежда, именно в страната – (26%) чрез ядрени електроцентрали и ТЕЦ (37%).
През 2015 г. Финландия заема 1во място по свобода на пресата по данни на „Репортери без граници“.

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Финландия има 14 държавни университета, 24 технически и редица частни висши училища. Целта на висшите училища на Финландия е да осигурят необходимите знания и умения, които са необходими на студентите, за да се справят с проблемите на работната среда веднага след като започнат работа. Финландските висши учебни заведения активно си сътрудничат с много европейски университети. Те са подписали двустранни договори както за обмен на студенти, така и за общи проучвания в областта на различни науки.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Бакалавърски програми: 3,5-4,5 год.
Магистърски програми: 2 год.
Ролята на преподавателите във висшите учебни заведения във Финландия е по-скоро инструктивна. Програмите в техническите университети са концентрирани върху изграждането на професионални умения и практическо мислене. Методите на преподаване на университетите включват лекции, упражнения, индивидуални и групови проекти, и семинари.

МЕЖДУНАРОДНИ СТУДЕНТИ – СТАТИСТИКИ

През 2016 във Финландия пристигат около 20 000 международни студенти. Като цяло 76% от тях са студенти извън рамките на Европа и ЕС.. Китай, Русия, Виетнам, Непал, Индия, Пакистан и Бангладеш са най-големите азиатски източници на студенти за Финландия, които формират 40% от общия брой международни студенти. Най-много европейски студенти пристигат от Естония, Швеция и Германия. Финландия е популярна дестинация и за студентите от африканските държави Кения и Нигерия.

СПЕЦИАЛНОСТИ

Близо 60% от чуждестранните студенти избират бизнес науки и инженерни специалности. Тези специалности са основен избор и на студентите от Азия. В традиционните университети предпочитани специалности са и хуманитарните науки. Те пък са основен избор на европейските студенти. Повечето от международните студенти избират техническите университети за своите бакалавърски програми, а традиционните университети – за магистърска степен. Под 20% от общия брой са студентите от чужбина, които решават да направят своята докторантура във Финландия.

КЛАСАЦИИ

Според световната класация на QS World University Rankings® 2022  само два финландски университета попадат в топ 200 и това са University of Helsinki и Aalto University, съответно на 104 и 112 място.
Други престижни финландски висши учебни заведения са:

  • University of Tampere
  • University of Oulu
  • University of Eastern Finland
  • University of Turku
  • University of Jyväskylä
  • Lappeenranta University of Technology
  • Tampere University of Technology