Философия

Специалността Философия може да бъде преподавана също като „Философия и религия“ в някои държави по света. Програмата запознава студентите с основните принципи и техники на логическото мислене и аргументацията, историята на филосовското мислене и основните проблеми във философията (Какво е истинско?; Какво може да бъде научено?; Какво си заслужава чакането?). Студентите се научват как да идентифицират и анализират съвременните морални, социални и политически проблеми, използвайки методи от метафизиката, епистемологията и теорията на ценностите. Хората, завършили философия, се отличават с това, че умеят логично да защитават мнението си.

Предмети, които се изучават:

 • Философия и личност
;
 • Въведение във философията
;
 • Етика
;
 • 17-ти век – възникването на модерния свят
;
 • Философия и науки за живота
;
 • Социална и политическа философия
;
 • Логика
;
 • Будистка философия
;
 • История и философия на Антична Гърция
;
 • История на Модерната Европейска философия
;
 • Феминистка философия;
 • Човешки ценности
;
 • Азиатска философия.

Можете да се реализирате като:

 • Учител;
 • Социален работник;
 • Нотариус;
 • Политик;
 • Журналист;
 • Психотерапевт.

Philosophy – Rankings 2018

GR = General Ranking
GER = General Employability Ranking

[table id=44 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=45 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=46 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]