Фармация

Фармацията е специалност, подходяща за студенти, които искат да
станат експерти в консултирането, разпространяването и
управлението на употребата на лекарствата. Нужните знания за
практикуване на тази професия са събрани в няколко различни
дисциплини. Това включва процесите от технологията и изучаване
на производството на даден медицински продукт до действието на
лекарството, както и рационалните начини на употреба на
лекарството за оптимални резултати при пациентите. Фармацията е
наука, която се развива постоянно и затова фармацевтите трябва да
познават всички нови практики, които се въвеждат на пазара, с цел
подобряване здравето на пациентите.

Предмети, които се изучават:

 • Човешка физиология и анатомия
 • Основи на фармакологията
 • Основи на патология
 • Медицинска химия
 • Биохимия
 • Микробиология
 • Фармацевтика – професионални качества
 • Производство на лекарства
 • Биотехнологии за лекарствата
 • Фармацевтичен анализ
 • Концепции във фармакокинетиката и биофармацевтиката
 • Закони за лекарствата

Можете да се реализирате като:

 • Научен работник;
 • Фармацевтичен маркетинг експерт;
 • Фармацевт;
 • Фармаколог;
 • Специалист по клинични тестове.

Pharmacy – Rankings 2018

GR = General Ranking
GER = General Employability Ranking

[table id=33 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=34 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=35 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]