Дентална медицина

Програмата дентална медицина, по-позната в България като стоматология, изучава принципите на зъболечението в клиничен и научен аспект. При завършване на тази специалност студентите ще имат познания за структурата, устройството, функциите и дисфункциите на лицево-челюстната област. Обучението в Европа трае около 5 години, докато същото в САЩ и Австралия отнема минимум 7-8 години.

Предмети, които се изучават:

 • Обща анатомия
;
 • Клинична диагностика и лечение
;
 • Биохимия, молекулярна и клетъчна биология
;
 • Физиология;
 • Инфекциозни заболявания
;
 • Орална и лицево-челюстна хирургия
;
 • Превантивна стоматология;
 • Анатомия на зъба
;
 • Ендодонтия и Кариесология
;
 • Оперативно зъболечение и ендодонтия
;
 • Обща патология на зъба
;
 • Пародонтология
.

Можете да се реализирате като:

 • Зъболекар;
 • Зъботехник.

Dentistry – Rankings 2018

GR = General Ranking
GER = General Employability Ranking

[table id=53 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]