Кралство Дания е скандинавска страна, част от ЕС. Копенхаген е столица и най-голям град в Дания. Населението е над 5,7 млн. души, а от от тях 95% са датчани. Официалният език е датски.

ИКОНОМИКА

Дания е силно развита страна в индустриално-аграрен аспект.
Основни отрасли са металургия, машиностроене, текстилна, хранително-вкусова и химическа промишленост. Добивът на нефт е от порядъка на 9млн. т. годишно и газ – към 5млрд. км3. Дания е поставена на трето място по свобода на пресата в света по класация на „Репортери без граници“ през 2015 година.

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Висшите учебни заведения в Дания се разделят на:

Artistic Higher Education Institutions
Университети
Колежи
Бизнес академии

Обърнете внимание на Аcademy Profession Degree, който се преподава основно в University Colleges(не само). Това е програма, която се изучава само 2 години и не се равнява на бакалавърската степен, която се изучава между 3 и 4 години в Дания. Аcademy Profession Degree може да се превърне в бакалавърска степен след допълването й от едногодишен Top-up degree, който много университети в Европа предлагат.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ. СТРУКТУРИ НА ПРОГРАМИТЕ

Бакалавърски програми: 3-4 год.
Магистърски програми: 2 год.
Дания предлага над 350 програми на английски.
Студентите играят основна роля в датските методи на обучение, тъй като те са насърчавани да изразяват мнението си като подлагат под въпрос и критикуват казаното от преподавателите. По този начин се стимулира активното участие на студентите по време на лекциите, вместо само пасивното слушане.
Основният фокус на датската образователна система е проучването и работата в екип от студентите върху даден проект. По този начин се насърчава креативното мислене и изследването на случаи и ситуации от реалния свят.
Освен това повечето университети в Дания си партнират с местни и международни компании както във връзка с проучванията и целите на проектите на своите студенти, така и с цел осигуряване на стаж.

МЕЖДУНАРОДНИ СТУДЕНТИ – СТАТИСТИКИ

Над 60 различни националности учат в Дания. Те идват основно от САЩ, Австралия, Китай, и Япония, а също и от по-близките до тях европейски страни като Германия, Англия, Норвегия, Франция, Австрия и Холандия. В страните от Източна Европа като Литва и Румъния – Дания се оказва един от основните избори на техните кандидат студенти. Като цяло международните студенти в Дания са само около 10% от общия брой студенти или около 24000 по данни от 2016, което е сравнително далече от фигурите на Австрия, Германия или Великобритания. По данни на University of Copenhagen, който е и най-престижният датски университет, през последните години са приети повече студентите-жени, отколкото студенти-мъже или съотношение 62% жени/38% мъже.

СПЕЦИАЛНОСТИ

Най-предпочитани специалности от чужденците в Дания са хуманитарните науки, бизнес и икономика, право, политология и дизайн.

КЛАСАЦИИ

Най-големите университетски градчета в Дания са столицата Копенхаген и Олбор(Aalborg).
Ето и списък с най-реномираните датски университети според QS World University Rankings и Times Higher Education Rankings:

  • University of Copenhagen (76-та  позиция в световната топ 100 класация на QS World University Rankings)
  • Technical University of Denmark
  • Aarhus University
  • Aalborg University
  • University of Southern Denmark
  • Copenhagen Business School