Бизнес информационни системи

Програмата Бизнес информационни системи или Бизнес компютърни системи е подходяща за хора, които търсят реализация в сферата на системния анализ, програмирането, мениджмънта и базата данни. По време на обучението си студентите развиват умения в областта на дизайна, технологичното развитие и бизнес софтуерите. След приключване на програмата студентите ще имат възможността да използват инструменти като SQL, PHP и Java.

Предмети, които се изучават:

 • Дигитални отпечатъци;
 • Уеб дизайн
;
 • Софтуерен инжинеринг (S&T);
 • Програмиране и разрешаване на проблеми;
 • Бази данни;
 • Компютърни системи;
 • Сoфтуерен дизайн;
 • Потребителски ориентирани системи;
 • Мениджмънт на ИТ проекти;
 • Бизнес разузнаване (BI)
;
 • Е-Бизнес
;
 • Мениджмънт на корпоративни ИТ системи
.

Можете да се реализирате като:

 • Software/Applications Developer;
 • Web content Администратор/Мениджър;
 • Системен администратор;
 • ИТ Консултант;
 • Поддръжка на ИТ системи;
 • Анализатор/Администратор База данни;
 • Мрежови инженер.

IT & Computer Science – Rankings 2018

GR = General Ranking
GER = General Employability Ranking

[table id=50 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=51 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=52 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]