Бизнес администрация и мениджмънт

Специалността Бизнес администрация или Бизнес мениджмънт запознава студентите с различни организационни, правни и маркетингови практики в процеса на управление на компанията. Много от програмите включват курсове или проекти по глобален бизнес, което помага на студентите да разберат предизвикателствата на работата с международни клиенти. Някои учебни заведения предлагат общи програми по бизнес мениджмънт, докато други университети позволяват специализирането в конкретни аспекти на бизнеса като маркетинг, финанси или човешки ресурси.

Предмети, които се изучават:

 • Предприемачество;
 • Бизнес право
;
 • Маркетинг
;
 • Международен мениджмънт
;
 • Статистика
;
 • Счетоводство
;
 • Финансов мениджмънт
;
 • Бизнес стратегии
;
 • Бизнес комуникации
;
 • Бизнес етика
;
 • Човешки ресурси
;
 • Бизнес информационни технологии
;
 • Дистрибуция и логистика
;
 • Иновации
.

Можете да се реализирате като:

 • Консултант/Мениджър Продажби;
 • Маркетинг мениджър;
 • Мениджър Бизнес Развитие;
 • Мениджър Клиенти;
 • Финансов анализатор;
 • Бизнес консултант;
 • Операционен мениджър;
 • Финансов мениджър;
 • Счетоводител;
 • Риск мениджър;
 • Мениджър проекти;
 • Брокер на стоковата борса;
 • Мениджър Човешки ресурси.

Business Studies – Rankings 2018

GR = General Ranking
GER = General Employability Ranking

[table id=27 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=28 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=29 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]