Биология

Програмата Биология подготвя стутентите за потенциална кариера в различни сфери като медицина, биотехнологии и земеделие.
Темите, които се покриват по време на обучението, са от молекулярно и клетъчно ниво на организмите до цялостен организъм като микроби, растения, животни, а също и цялостни екосистеми. Други проблеми, които се разглеждат по време на лекциите са екологични и еволюционни въпроси, както и развитието на стратегии за адаптиране или борба с вредните ефекти от тях.

Предмети, които се изучават:

 • Биохимия;
 • Молекулярна биология;
 • Генетика
;
 • Микробиология;
 • Анатомия
;
 • Клетъчна биология
;
 • Мултиклетъчни системи
;
 • Екология;
 • Еволюция и живот на планетата Земя;
 • Химия за биолози;
 • Зоология
;
 • Ботаника
;
 • Физиология и метаболизъм
;
 • Инфекциозни заболявания
;
 • Динамика на биологичните системи
.

Можете да се реализирате като:

 • Микробиолог;
 • Биотехнолог;
 • Морски биолог;
 • Нанотехнолог;
 • Фармаколог;
 • Изследовател/учен;
 • Експерт по почвите;
 • Зоолог.

Biology – Rankings 2018

GR = General Ranking
GER = General Employability Ranking

[table id=47 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=48 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=49 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]