Биохимия/Химия

Програмата Biochemistry, по-добре позната като специалност Химия в България, дава познания за най-новите техники и инструменти за разбирането на процеса на структурната, метаболитната и енергийната трансформация в организма.

Химията е дисциплина, която предлага възможност за осигуряване на технически напредък в индустрии като фармацевтичната, хранителната, в утилизацията на отпадъци, както и в клиничната диагностика.

Предмети, които се изучават:

 • Обща Химия
;
 • Химия на елементите
;
 • Органична химия
;
 • Кинетика на реакции и методи на анализ
;
 • Физикохимия
;
 • Биохимия
;
 • Генетика
;
 • Клетъчна биология
;
 • Висша математика
;
 • Хистология
;
 • Биостатистика
;
 • Физиология на растенията и животните
;
 • Биокатализа
;
 • Вирусология
.

Можете да се реализирате като:

 • Химик;
 • Биотехнолог;
 • Химически инженер;
 • Биохимик;
 • Съдебен лекар;
 • Нанотехнолог;
 • Фармацефт/Фармаколог;
 • Лаборант;
 • Токсиколог;
 • Експерт по екологични проблеми;
 • Ядрен инженер.

Chemistry – Rankings 2018

GR = General Ranking
GER = General Employability Ranking

[table id=54 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=55 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=56 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

Chemistry Engineering – Rankings 2018

GR = General Ranking
GER = General Employability Ranking

[table id=57 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=78 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=79 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]