Банково дело

Програмата дава всеобхватни познания в сферата на международните банкови
операции, управлението на финансовия риск и инвестиционното банкиране.
Чрез нея студентите ще добият практически умения за финансовите и
аналитичните техники и тяхното използване в банковото дело. Обучението
обикновено съчетава академично мислене и настоящата индустриална
практика.

Предмети, които се изучават:

 • Управление на банки;
 • Риск мениджмънт;
 • Управление на международни банкови операции;
 • Международен финансов мениджмънт;
 • Финансово регулиране;
 • Финансови ценни книжа;
 • Етика и корпоративно управление;
 • Инвестиционен мениджмънт;
 • Корпоративни финанси.

Можете да се реализирате като:

 • Мениджър във финансови инстутуции;
 • Финансов анализатор;
 • Консултант по финансови услуги;
 • Кредитен консултант;
 • Одитор;
 • Счетоводител;
 • Риск Мениджър;
 • Финансов мениджър на компания.

Accounting & Finance – Rankings 2018

GR = General Ranking
GER = General Employability Ranking

[table id=24 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=25 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=26 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]