Австрия е страна в Европа и част от Европейския съюз с население над 8,5 млн. Метрополитният район на столицата Виена надхвърля 2,2 милиона души. Официалният език е немски език.

ИКОНОМИКА

Австрия е на 12то място в света по БВП, което осигурява високия стандарт на живеещите в страната. Най-развитите сектори на австрийската икономика са енергетиката, промишлеността, сектора на услугите, земеделието и туризма. Над 20 милиона туристи посещават Австрия като туризмът допринася за 9% от БВП на страната.

Страната е дом на редица ключови международни организации като Агенцията по атомна енергетика, ОПЕК и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Висшите училища в Австрия се делят на 4 типа.
22 държавни университета
13 частни университета
21 Fachhochschulen – подобно на германските университети за приложни науки
17 Pädagogische Hochschulen или така наречените педагогически колежи

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Бакалавърски програми: 3 год.
Магистърски програми: 2 год.
Методите на преподаване във висшите учебни заведения в Австрия зависят строго от типа на висшето училище. Държавните университети обикновено комбинират теория и практика, за разлика от университетите за приложни науки, които държат обучението да бъде концентрирано върху научните теории и методики. От друга страна частните университети имат правото да избират сами методите на преподаване и структурата на своите програми.

МЕЖДУНАРОДНИ СТУДЕНТИ – СТАТИСТИКИ

Над 50 000 международни студенти биват приети в австрийските университети всяка година според проучване на Eurоpean Migration Network. Австрия е на 7мо място в световен мащаб по “качество на живот на чужденци в страната” според класацията “Best countries” на USNews. Освен това Австрия получава отлична оценка 9/10 от своите студенти и се нарежда на 4то място в света по удовлетвореност на студентите от образованието.

СПЕЦИАЛНОСТИ

Повечето програми в Австрия се преподават на немски език, което изисква свободното му владеене. Но през последните години някои от университетите започнаха усилено да залагат и на английски програми. В момента Австрия предлага над 200 програми на английски език. Едни от най-популярните специалности из между чуждестранните кандидат-студенти са Маркетинг, Бизнес, ИТ и инженерните програми.

КЛАСАЦИИ

Най-големите университетски градчета в Австрия са столицата Виена, Грац и Залцбург. Според Times Higher education – най-висока позиция в световната класация на университетите намира University of Vienna.
Ето и списък на едни от най-престижните университети според световните класации:

 • University of Innsbruck
 • University of Vienna
 • FH Joanneum University of Applied Sciences
 • FH Kufstein Tirol – University of Applied Sciences
 • Danube University Krems
 • University of Vienna
 • WU (Vienna University of Economics and Business)
 • Vienna University of Technology
 • University of Vienna
 • Technische Universität Graz
 • Universität Graz
 • Universität für Bodenkultur Wien
 • Medizinische Universität Wien
 • Alpen-Adria-Universität Klagenfurt