Архитектура

По време на обучението си студентите по архитектура изучават историята и теорията на архитектурата и градоустройството. Те усвояват методите за проучване и подготовка на архитектурен или устройствен проект и се научават да проектират инженерни системи.

Предмети, които се изучават:

 • История и теория на архитектурата;
 • Дизайн;
 • Технология на строителството;
 • Принципи на конструирането;
 • Принципи на структурния дизайн;
 • Принципи на Екологичния дизайн;
 • Теория на Урбанизма;
 • Мениджмънт, практики и законодстелство;
 • Технолология на конструирането – структурен анализ;
 • Архитектурно инженерство;
 • Проектирането на градски пространства;
 • Управление на проекти.

Можете да се реализирате като:

 • Архитект;
 • Технолог;
 • Интериорен Дизайнер;
 • Топограф;
 • Ландшафтен архитект;
 • Инспектор по планиране и развитие;
 • Строителен инжинер.

Architecture – Rankings 2018

GR = General Ranking
GER = General Employability Ranking

[table id=10 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=11 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]

[table id=12 responsive=“scroll“ responsive_breakpoint=“phone“ /]