бъдещето на децата

Правилно ли избирате бъдещето на децата си?

Все повече млади хора трудно избират и правят еднозначно решение за бъдещото си образование и професия. Постоянно сме заляти със запитвания за…