Безплатното образование, което излиза скъпо

Висшето образование в Скандинавските държави (Дания, Финландия, Норвегия и Швеция) е напълно безплатно за студенти от Европейския съюз. Предвид…