Duo Lingo - Новата Ера при езиковите сертификати

Сертификатът за език е един от  задължителните компоненти, нужни при кандидатстване в чужбина. Повечето от вас познават или поне са чували за…