За успокоение на всички, които смятат, че ще пропуснат сроковете за кандидатстване в чужбина – ще ви запознаем с последната актуална информация.

Mинистърът на образованието и науката обяви, че зрелостниците ще могат без проблем да кандидатстват във висши учебни заведения, тъй като забавянето във връчването на дипломите ще бъде само 4 дни. То ще се състои на 26 юни. 

Предвид удълженото до 13-ти май извънредно положение в страната, във връзка с епидемията с COVID-19, от Министерството на образованието на Република България обявиха как ще протече процеса по завършване на 12-токласниците. Промяна ще има и в начина, и в дните на провеждане на матурите.

Тази година задължителната матура по Български език и Литература ще се проведе присъствено на 1-ви юни,  а втората матура по избираем предмет ще се състои на 3-ти юни, като и двете ще започват с час по-късно – в 9.00ч. – уточни образователният министър.

На 2 и 4 юни ще могат да се провеждат допълнителни държавни изпити, като те ще се състоят сутрин и следобед, съответно от 8 и 14 часа. При провеждането на изпитите в стаите ще се допускат около 10 ученици, които ще бъдат пазени само от един квестор.

Служебните бележки, необходими за матурите – учениците ще получат по електронен път, за да се избегне струпването на много хора в училищата.

Всички тези промени не трябва да притесняват кандидат-студентите избрали да кандидатстват в страни, като Германия и Испания. Двете страни имат един от най-късните приеми на документи от всички европейски държави. Това няма да попречи на приема и на възможностите да получите държавна субсидия и стипендия в Германия, които може да вземете на база среден успех от диплома и доход на семеството ви. Испания също предлага субсидии на база доходите, които семейството ви декларира, от която всеки кандидат-студент може да се възползва, въпреки промените в процеса на завършване на 12-токласниците. Всички ученици ще успеят да вземат навреме своите дипломи и спокойно да кандидатстват в мечтаните от тях университети.

Експертите на Космо стриктно следят бързо променящата се обстановка в България в момента и ще бъдете уведомени своевременно при промени, свързани с образователната система.

Ако имате някакви въпроси – запишете се за БЕЗПЛАТНА ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ, на която наш експерт по образование ще ви предостави цялата необходима информация за кандидатстването и финансирането на образованието в чужбина:

Безплатна консултация