Изборът на специалност е ключов фактор за бъдещето развитие на всеки един кандидат-студент. 

Понякога това се оказва трудна задача за много от учениците, имайки предвид факта, че на тази крехка възраст те не могат да преценят какво точно искат да учат и в коя сфера искат да се развиват.

Друг фактор, който също повлиява на правилната преценка е, че голям брой от децата не са се сблъсквали със специалисти от конкретни области и доста често не правят разлика между много от програмите – или с други думи – не осъзнават реално, какво представлява всяка от тях и „какъв можеш да станеш като пораснеш“ след завършването на конкретната специалност.

По време на голям брой от проведените ни безплатни консултации, забелязахме, че специалности като Международни отношения и Право – биват считани за едно и също от някои от кандидат-студентите. Повечето от тях не намират съществени разлики в двете дисциплини, колкото и странно да ви звучи това. 

В тази статия експертите по образование от Космо ще разяснят същността на двете специалности и сферите в които може да се развивате, след като завършите всяка от тях. 

Международни отношения

Специалността е насочена към изучаването на различните видове отношения на международните субекти – държави, политически и правителствени организации, както и неправителствени организации. Международните отношения се свързват най-често с политиката, интеграцията и дипломацията. Възможни специализации в сферата на МО са Политология, Европеистика, Международна сигурност и други. Обучението обикновено трае от 3 до 4 години за степен бакалавър и дипломата е призната и можете да практикувата навсякъде с нея.

Голяма част от предметите, които се изучават по време на следването са обвързани с Политиката – Политическа психология, Политически теории, Политическа история на света, Външнополитически анализ и прогнозиране, Политически маркетинг и др. Останалата част са с икономически или правен характер, като: Икономическа дипломация, Основи на управлението, Международно публично право,  Право на ЕС, Европейска интеграция, Интелектуална собственост и др.

Целта на обучението в специалност „Международни отношения” е изграждането на компетентни специалисти, които да работят в динамична и глобализираща се среда, в контекста на различните култури и езици, с отчитане на различни социални и икономически норми на поведение, на невербално комуникиране и др. Завършилите тази специалност, могат да се реализират в множество сфери, като: политическата и дипломатическа практика, държавното управление, международни организации и европейското организации. Ето и някои от професиите, които завършилите МО практикуват:

 • политик, депутат, министър
 • дипломат, консул
 • представители на страната в международни организации
 • специалисти във вътрешна, външна или международна сигурност
 • политически ПР
 • социолог
 •  учен-изследовател
 • преподавател по МО или политология
 • реализация в задгранични неправителствени организации и бизнес-структури.

 

Право

В специалността Право се подготвят юристи-специалисти за нуждите на съдебната система /съд,прокуратура,следствие/, адвокатурата, международния арбитраж, за нуждите на дипломатическата служба, за нуждите на правното осигуряване на търговски предприятия, фирми, банки и др.

Специалността Право е широкопрофилна университетска специалност. Завършилите тази специалност в България придобиват универсална квалификация Юрист и им се признава университетска степен „магистър по право”, защото обучението е цял цикъл, тоест 5 години общо. В България нямаме степен бакалавър по право, за разлика от почти всички западни държави, където юристите имат дву-цикълно обучение – първо за бакалавър, после за магистър, като второто не е задължително, за да практикувате дори.

Поради сложността на отношенията, които регулира, правото се разделя на множество раздели:

Публично и Частно право, Материално и Процесуално право, Вътрешно и Международно право, Субективно и Обективно право, като всяко от тях също има своите подразделения. Те са различни взависимост от страната, в която се обучавате, но ето някой от тях: Гражданско право, Миграционно право, Медийно право, Административно право, Наказателно право, Международно хуманитарно право, Потребителско право, Търговско право, Семейно и наследствено право, Право на интелектуалната собственост, Трудово право, Банково право, Конкурентно право и др.

Важно е да отбележим за тези от вас, които не знаят, че Правото е особена специалност, която ако сте завършили в чужнина, не се признава автоматично в България, и не можете да практикувате на територията на България, както и обратната ситуация също. Тоест при вземане на решение да учите Право в друга държава – би следвало да сте убедени, че ще останете да живеете и да практикувате професията си там, в противен случай е възможно да ви се наложи да държите куп приравнителни изпити или дори цели допълнителни години, за да може дипломата ви да бъде призната в друга държава.

Завършилите ПРАВО могат да се реализират във всички сфери на правораздавателната система,като : 

 • съдия,
 • адвокат,
 • следовател,
 • прокурор,
 • юрисконсулт,
 • нотариус
 • учен-изследовател в областта на правните науки.

 

Изборът на специалност, която да кандидатствате, е от изключителна важност за бъдещото ви развитие, затова нашият съвет е, ако не сте сигурни, то по-добре да се допитате до специалист в областта на образованието или кариерното ориентиране, вместо да взимате прибързани решения.

Aко имате някакви въпроси – запишете се за БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ, на която наш експерт ви предостави цялата необходима информация за кандидатстването и образованието в чужбина :

Безплатна консултация