Продължение от предишната статия…

8. Изкуствен интелект (Artificial Intelligence) – изкуственият интелект е наука, част от компютърната наука, която се фокусира върху това как компютри и софтуери да подражават и симулират човешкото поведение. Специалистите в тази област използват сложни алгоритми, абстрактни символи и предварително дефинирани модели, за да пресъздават знание и логическо мислене. AI намира приложение в смартфоните, компютърните програми, роботиката, онлайн чатботовете и други.

изкуствен интелект

Студнтите завършили такава програма получават възможността да работят за едни от най-големите технологични компании в света.

Едни от най-престижните учебни заведения, където можете да специализирате магистратура по AI са:
– Ecole Polythecnique, Франция
– Vrije Universiteit Amsterdam, Холандия
– VIU – Universidad Internacional de Valencia, Испания

9.Sustainability & Innovation – или по-позната на български като Устойчиво развитие, е специалност, в която се преподава съобразно използване и опазване на ресурсите и интегрирането на нови технологии с цел подобряването на условията за живот на сегашното поколение и запазване на същите за бъдещите поколения. Специалистите, завършващи тази програма имат възможности за работа както в организации като ООН, АУРЕ и др, така и в частни корпорации, които интегрират нови технологии за създаване на ел. енергия, заместители на горивата, както и компании свързани с рециклирането на отпадъчни продукти като например световно известната френска компания VEOLIA.

устойчиво развитие

Едни от най-престижните учебни заведения, където можете да учите Sustainability & Innovation са:

– Aalto University, Финландия
– Université Libre de Bruxelles, Белгия
– Imperial College London, Англия (Великобритания)
– University of Geneva, Швейцария
– University of Bologna, Италия

 

 

10. Киберсигурност – това е програма, която обикновено се изучава на ниво магистратура, тъй като се изискват основни познания по компютърни науки и ИТ. По време на обучението студентите се научават как да проектират системи за сигурност, които да се справят със заплахите в киберпространството.  Завършилите тази специалност могат да се реализират както в правителствения сектор, така и в големи корпорации, които се нуждаят от осигуряване на високо ниво на сигурност за опазването на информацията и данните си.

киберсигурност

Едни от най-престижните учебни заведения, където можете да специализирате магистратура по Киберсигурност са:
– Ecole Polytechnique Lausanne, Швейцария
– Ecole Polytechnique, Франция
– University of Edinburgh, Шотландия (Великобритания)
– Imperial College London, Англия (Великобритания)
– KU Leuven, Белгия

 

11. Агро биоинформатика или биомедицина – тази специалност е широкоспектърна и обикновено включва генетично инженерство, молекулярна биология, разработване на ваксини както и смесването на ДНК и други единици от един организъм с друг(трансгенетика) с цел повишане на конкретни качества като например вкус, цвят, размер. Хора, завършили тази специалност, могат да се реализират във фармацевтичната индустрия, в иновативни компании за производство на нови и био храни, в държавни изследователски структури.

биомедицина

Едни от най-престижните учебни заведения, където можете да учите Агро Биоинформатика или биомедицина са:
– TU Munich, Германия
– University of Bordeux, Франция
– University of Padova, Италия

 

 

12. Nutrition & dietology/ Диетология и разделно хранене – това е програма, която обикновено се преподава на ниво магистър. По време на обучението си студентите изучават качеството и контрола на храните, процеса на хранене и здравето на човека, като изследват нутриентния състав, взаимодействията между различните храни, както и връзката им с различни болести. Диетолозите работят както към големи здравни заведения, така и на частна практика, като все по-популярни стават и личните диетолози на известните личности.

dietology

Едни от най-престижните учебни заведения, където можете да  учите Диетология са:
– Wageningen University, Холандия
– Maastricht University, Холандия
– Oxford Brookes University, Англия (Великобритания)
– Loughbourough University, Англия (Великобритания)
– University of Glasgow, Шотландия (Великобритания)
– University College Dublin, Ирландия
– Karolinska Insitutet, Швеция
– University of Helsinki, Финландия
– University of Turku, Финландия
– University of Copenhagen, Дания
– University of Ghent, Белгия

йога

13. Йога –  това е една доста специфична програма, която се преподава най-вече на ниво магистър,

където се изучават традициите на йогата и медитацията. Споменаваме „специфична“, защото се преподава само на едно място в Европа – SOAS University of London, а извън Европа тази програма бива преподавана основно в Индия, САЩ и Австралия.

 

14.  Food & Beverage management/ Wine Management –  това е специалност, която се фокусира върху менажирането на храни и напитки и изобщо управлението на бизнеса с производство и продажба на хранителни продукти. Обикновено програмата се преподава на ниво магистър.

хранителен бизнес

Едни от най-престижните учебни заведения, където можете да  учитеFood & Beverage management са:
– IED, Италия
– Politecnico di Milano, Италия
– UNISG, Италия
– University of Padova, Италия
– INSEEC, Франция
– Grenoble Ecole de Management, Франция
– University of Bordeaux, Франция
– University of Turku, Финландия