Продължение от предишната статия….

10. Директор/ Началник отдел Човешки ресурси
Средна заплата: 99 000 долара на година

Human ResourcesСтаршият служител по човешките ресурси отговаря за човешкия персонал във фирмите.  Те не само подбират подходящите кадри за определените свободни позиции, но и носят отговорност за вече  работещите там, както и за евентуални проблеми, възникващи по време на работния процес.

 

 

 

9. Инжененерни специалисти в различни области 

Средна заплата: 100 000 долара на година

Ядрен инженер

Инженерните мениджъри съчетават бизнес мениджмънта и инженерството. Те не само помагат с дизайна и развиването на нови продукти  или предприятия, но и гарантират правилното им функциониране и ръководство.
Едни от най-добре платените инженери в света са петролните и ядрените инженери.
Петролните инженери са експертите в сферата на енергетиката и суровините, които създават и развиват нови методи за намиране, сондиране и съхранение на природен газ и нефт. Те проектират новите методи за сондиране с основна цел намаляването на разходите, увеличаване на ефективността и намаляването на негативния ефект към околната среда.
Ядрените инженери структурират, изготвят или извеждат от експлоатация съоръжения с ядрена активност (предприятия и сгради, в които има радиация). Те също така работят и с ядрени компоненти за кораби,подводници и космически кораби, както и с лечебни устройства или машини, свързани с радиацията. Отговорни са за безопасното унищожаване на ядрени “боклуци”.

8. ИТ и Софтуерни специалисти
Средна заплата: 95 000 – 103 000 долара на година