Много от вас кандидат-студентите са в ситуация, в която трябва да изберат конкретна специалност след завършването на гимназията. Това е важно решение, което трябва да бъде добре обмислено, тъй като то определя развитието и живота ви от тук насетне.

Тестовете за кариерно ориентиране са добри помощници, когато не сте уверени с какво точно искате да се занимавате. Но освен тях е хубаво да се поинтересувате от поне още два фактора, които могат да повлияят решението ви, преди да дадете категоричен отговор на въпроса „Какъв искам да стана като порастна“. Ето ги и тях:

  • с какво точно ще се занимавам след като завърша дадена специалност? (Cosmo ви спестява лутането и търсенето на информация като обяснява разликата между специалностите и професиите по-долу както и на този линк: http://cosmostudyabroad.com/arhitektura/
  • колко пари ще изкарвам с дадена професия след като приключа с образованието си и започна работа по специалността?Специалности

Днес в настоящата статия решихме да споделим с вас ценната информация относно „Колко средно изкарват специалистите в различните области след като приключат образованието си“, което обикновенно се случва след магистърската степен. По-долу ще откриете колко е средната годишна заплата на
Най-високоплатените професии в Света както и класациите на най-добрите университети в Света и в Европа, преподаващи съответващата наука.

15. Икономист
Средна заплата: 85 000 долара на година

ИкономистиИкономистите изучават различни аспекти на икономиката, работят с финансови данни и правят предсказания, стратегии и модели за бъдещето на икономиката. Те често се съсредоточават върху глобални, държавни, регионални и дори индустриални проблеми. Биват наемани както от частни лица, така и от държавни звена.

14. ПР – Мениджър връзки с общвеността
Средна заплата: 92 000 долара на година

PR

ПР мениджъра се занимава с поддържането на доброто име, “облика” и репутацията на фирмата или по-точно казано – начина, по който фирмата изглежда пред обществото. Част от работата на ПР мениджъра е да отговаря на въпроси пред клиентите, медиите и обществото. ПР мениджърите са приложими в почти всяка сфера. Възможно е да работят и в държавна структура.

13. Кардиолог
Средна заплата: 94 000 долара на година

Кардиолог

Кардилозите се грижат за доброто състояние на сърцетo и функциите му.  Той се грижи и за поддържането на показателите, свързани със сърцето при операции от отворен тип.

Кардиологът се грижи за байпас устройството и всякакво друго оборудване, подпомагащо функциите на сърцето.

12. Физик/ Астроном
Средна заплата: 94 000 долара на година

физик

Астрономите са физици със страст към Космоса.Главната задача на астрономите е да изучават различните аспекти на Вселената, използвайки физични и математически закони и концепции.

Те посещават обсерватории, където правят проучванията си и накрая излизат с изявление какво и как са открили. 

11.  Администратор на база данни
Средна заплата: 97 000 долара долара на година

pastedGraphic.pngАдминистраторите на базата данни са “пазителите” на цялата електронна информация.

Те използват компютри и хардуери, за да защитават, складират и подреждат информацията. Те и само те имат правото да боравят с нея или да предоставят достъп на други лица. Информацията, с която се борави, може да е от финансови записки до маркетингови данни или друга лична информация.